Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore
Yetkili Kuralları

icon picker
Hiyerarşi Kuralları

Hiyerarşi sistemi 24 Eylül 2022'de getirilmiş ve 11 Kasım 2022'de düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre:
Sr. Moderatörler dışında yetkili ekibinin Yöneticiler ile iletişimi sıfıra indirgenmiştir. Yetkililer Yöneticilere DM veya istisnai durumlar dışında yetkili kanalları üzerinden ulaşamazlar.
Sr. Moderatörler dahil yetkili ekibinin kalanı aralarında iletişimde bulunabilir.
Destek taleplerinde gereken durumlarda Yöneticiler çağırılabilir. Örneğin: Bir kasaba kaldırma talebinde gerekli bilgiler alındıktan sonra bir Yönetici çağırılır.
Yetkili ekibi; sunucunun kapanması, hacklenmesi, Discord üzerinde baskın olması gibi normalde olmaması gereken durumlarda müsait bir Genel Sorumluyu yetkili sohbetinde bir kere etiketleyebilir. Üst üste etiket atılması yasaktır, fakat belirli sürelerde dönüş yapılmazsa tekrar bir Yönetici etiketlenebilir.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.