Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore
Yetkili Kuralları

icon picker
Towny Dağılım Kuralları

Towny sunucularında aktif oyuncu sayılarına göre bulunabilecek yetkili sayıları vardır.
0 - 50 oyuncu = en az 1 yetkili
50 - 100 oyuncu = en az 2 yetkili
100 - 170 oyuncu = en az 3 yetkili
Eğer sunucu genelinde toplam sınırdan fazla aktif yetkili varsa sınır abartı olmadan aşılabilir. Ancak bu durumda yetkililer aralıklarla lobileri kontrol etmelidirler.
Eğer sunucu genelinde toplam sınırdan az aktif yetkili varsa towny'ler dönüşümlü olarak kontrol edilir.

Sınır aşımı gibi durumlarda:

Towny'e giren en son yetkili uyarı alır.
Giriş yapan son yetkili belli değilse veya iddia edilen yetkili bunu inkâr ediyorsa towny'deki tüm yetkililer uyarı alır.
İnkâr eden yetkilinin yalan söylediği tespit edilirse uyarısı 2'ye çıkar, diğer uyarılar silinir.
Giriş yapan son yetkilinin bilinmediği durumlar sonradan ortaya çıkarsa towny'e giren son yetkilinin uyarısı kalır, diğer uyarılar silinir.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.