icon picker
Song Nam, A Vietnamese professional construction consultant

Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam - Hotline : +(84)769 861 168
Ben Schottenstein
Song Nam là một đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp từ khâu tư vấn thiết kế thẩm tra, xin các giấy phép xây dựng đến tư vấn lựa chọn nhà thầu và tổ chức quản lý, tư vấn giám sát quá trình thi công ngoài công trường như: đô thị, tòa nhà chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, nhà xưởng, resort, khách sạn,vv..
Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam - Hotline : +(84)769 861 168 Địa chỉ: 98 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP HCM - Tel: + (84.28) 3848 4995 Email: Website:

Loading…
Loading…
Loading…
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.