Skip to content
Sản phẩm

Tính năng

1. Kết nối, Giám sát dữ liệu

Khả năng kết nối dữ liệu thông qua giao thức FTP/MQTT/Modbus, đáp ứng đầy đủ thông tư 24/2017/TT-BTNMT. Cung cấp khả năng giám sát dữ liệu trên mọi nền tảng, hiểu dữ liệu và đưa ra quyết định chính xác
image.png

2. Kết nối, Giám sát camera

Giúp nhà quản lý tiết kiệm thời gian, trong việc giám sát, đưa ra quyết định có hình ảnh từ dữ liệu tức thời
image.png

3. Tính Năng Điều Khiển Từ Xa

Điều khiển từ xa các trạm quan trắc của bạn và thiết bị lấy mẫu với phần mềm iLotusLand của chúng tôi
image.png

4. Báo Cáo, Phân Tích Dữ Liệu

Dễ dàng kết hợp dữ liệu thu thập được, để đưa ra các báo cáo tổng quan, phân tích, và chia sẻ cho bất kỳ bên liên quan
image.png

5. Tương Tác Thông Tin Hai Chiều / Lưu Trữ Hình Ảnh

Phương thức giao tiếp nội bộ hiệu quả, đồng nhất và tức thời, giúp bạn quản lý các thông tin về sự cố, giám sát

image.png

6. Quản Lý Phí

Dựa trên dữ liệu từ hệ thống IoT, giúp bạn tính phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ như: xử lý nước thải, nước mặt, ...

image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.