Skip to content

Giới thiệu

Saleforce for IoT Platform
iLotusland là một nền tảng IoT Platform cung cấp nền tảng giám sát, và xử lý dữ liệu cho ngành Môi trường, Công nghiệp, Tự động hóa, ...
Dựa trên niềm tin nội bộ mạnh mẽ rằng các khu công nghiệp/nhà máy/chính phủ xứng đáng với phần mềm thông minh hơn, tốt hơn. Kể từ đó, đã kết nối cho hàng nghìn trạm quan trắc, áp dụng cho hơn 600 nhà máy/KCN (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel...) và nhiều cơ quan quản lý môi trường của Chính phủ (Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước...).
Nhiệm vụ của chúng tôi là "hiểu dữ liệu của bạn trong thời gian thực, đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm, mang lại kết quả quản lý dữ liệu IoT hiệu quả hơn với giải pháp công nghệ".
Presentation:

1.Vấn đề

Đất nước phát triển, kèm theo đó là các khu công nghiệp được mở rộng, các vốn đầu tư nước ngoài gia tăng. Kèm theo đó là các thách thức trong việc quản lý môi trường như
Quan trắc nước thải
Quan trắc khí thải
Quan trắc không khí xung quanh
Quan trắc nước mặt
Quan trắc nước ngầm
...

Tất cả thông số quan trắc đều cần được giám sát, để có thể xác định xu hướng và khả năng thay đổi tính chất theo thời gian đảm bảo được việc
Phát triển kinh tế dài hạn
Đảm bảo môi trường cho người dân xung quanh
Bảo vệ hệ sinh thái của đất nước

2. Giải pháp


Phần mềm quản lý và giám sát hệ thống quan trắc môi trường (iLotusLand for Environment), được phát triển nhằm thu thập, quản lý dữ liệu từ tất cả các vị trí quan trắc, datalogger tự động liên tục của doanh nghiệp. Đồng thời đảm bảo yếu tố bảo mật, tránh rò rỉ thông tin.
Dữ liệu tại các hệ thống quan trắc nước thải được kết nối với bộ truyền thông dữ liệu và truyền về máy chủ trung tâm và hiển thị trên phần mềm iLotusLand.
Dữ liệu hình ảnh camera tại các hệ thống quan trắc, camera an ninh… cũng có thể truyền về trung tâm và hiển thị trên phần mềm .
Phần mềm trung tâm (iLotusLand for Environment) trên điện thoại và máy tính cung cấp các công cụ phục vụ cho mục đích xử lý dữ liệu, lập báo cáo, quản trị hệ thống, điều khiển, giám sát và cảnh báo.
Dữ liệu chất lượng môi trường sau khi về phần mềm trung tâm thì có thể phục vụ cho việc quản lý và giám sát, trích xuất, chia sẻ thủ công, chia sẻ tự động cho các cơ quan chức năng hoặc chia sẻ cho các ứng dụng khác của Chủ đầu tư


Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng trong doanh nghiệp: (1). Tổng công ty; (2). Ban Quản lý Khu công nghiệp; (3). Nhân viên điều hành hệ thống; (4). Nhân viên vận hành.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.