Skip to content
Gallery
Knihovna - Růžička
Share
Explore

Hlavní úkol

Kniha
1
Název
Autor
ID Knihy
1
Stíny minulosti
Jan Svoboda
0512520
2
Tajemství času
Petra Novotná
0624893
3
Příběhy z dalekých krajů
Karel Dvořák
5968742
4
Ztracená města
Martina Horáková
6345961
5
Hvězdný prach
Pavel Černý
5693124
6
Pod mořskou hladinou
Eva Procházková
7825634
7
Cesty za dobrodružstvím
Tomáš Veselý
6974523
8
Kouzlo přírody
Hana Krejčí
2973451
9
Labyrint vzpomínek
Lukáš Růžička
9671357
10
Sluneční píseň
Alena Veselá
4593175
11
Cant Hurt Me
David Goggins
2569637
12
Jedna velká dáma
Alfred Bomboclat
5489623
There are no rows in this table
Čtenář
1
Příjmení
Jméno
ID
Místo
1
Novák
Jan
2459
Praha
2
Svobodová
Petra
3648
Brno
3
Dvořák
Karel
7853
Ostrava
4
Novotná
Martina
9438
Plzeň
5
Černý
Pavel
5279
Ostrava
6
Procházková
Eva
3647
Olomouc
7
Veselý
Tomáš
4962
Ostrava
8
Horáková
Hana
2854
Brno
9
Krejčí
Lukáš
4691
Praha
10
Růžičková
Alena
5574
Olomouc
11
Růžička
Tomáš
2806
Šumperk
12
Veselý
Jiří
1245
Šumperk
There are no rows in this table

Zápujčky
1
Čtenář
ID
Kniha
ID Knihy
Stav
Date
1
Dvořák
7853
Stíny minulosti
0512520
Zapújčeno
5/23/2024
2
Svobodová
3648
Tajemství času
0624893
Vráceno
9/13/2024
3
Novák
2459
Sluneční píseň
4593175
Zapújčeno
8/14/2024
4
Růžička
2806
Cant Hurt Me
2569637
Upomínka
8/7/2024
5
Veselý
4962
Pod mořskou hladinou
7825634
Vráceno
3/7/2024
6
Horáková
2854
Příběhy z dalekých krajů
5968742
Zapújčeno
6/5/2024
7
Růžičková
5574
Kouzlo přírody
2973451
Zapújčeno
6/25/2024
8
Černý
5279
Cesty za dobrodružstvím
6974523
Upomínka
1/1/2024
9
Procházková
3647
Labyrint vzpomínek
9671357
Vráceno
5/30/2024
10
Veselý
1245
Jedna velká dáma
5489623
Zapújčeno
5/11/2024
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.