Skip to content
TimeKeeper
Share
Explore

Manuál pro použití časomíry

Na stránce provedeme registraci všech jezdců vyjížďky.
Po odstartování vyjížďky nastavíme vzorec pro výpočet pole “Čas” v tabulce na dnešní datum a čas startu vyjížďky.
image.png
Na stránce zadáváme přes tlačítko “Nový příjezd” číslo jezdce, který právě přijel. Automaticky se zaznamená čas příjezdu a zařadí se do výsledkové listiny.
Na stránce a dalších podstránkách se potom zobrazují výsledky vyjížďky pro vypsání diplomů.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.