Skip to content
Gallery
Dự án hệ thống quản trị BigHolding
Share
Explore

Project

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Giai đoạn
Nhiệm vụ chính
Vị trí đảm nhận
Nhân sự đảm nhận
Chi phí dự kiến/tháng
Tech stack
Thời lượng (tuần)
Trạng thái
Bắt đầu
Kết thúc
Giai đoạn 1: Chuẩn bị (2 tuần)
6
Thành lập nhóm dự án:

Quản lí dự án (PM/APM) - Anh Hùng/Thành Đô
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA) - Anh Hùng/Thu An
Chuyên viên phân tích dữ liệu (DA/BI) - Thành Đô
Kỹ sư dữ liệu (DE)
Chuyên viên thiết kế UI/UX (UD) - Khánh Chi
Chuyên viên Power Apps/Power Automate (PA) - Khánh Chi/Thành Đô
Chuyên viên kiểm thử (Tester) - Thu An
PM APM
Anh Hùng Thành Đô
30.000.000
0.5
6/1/2024
6/8/2024
Xác định mục tiêu và đối tượng báo cáo:

- Phỏng vấn các bên liên quan
- Thu thập yêu cầu (chỉ số, giao diện, dữ liệu)
- Xác định các báo cáo cần thiết
BA DA
Thành Đô, Thu An
1.5
6/1/2024
6/8/2024
Đánh giá Data Warehouse hiện có:

Kiểm tra tính đầy đủ, chất lượng và cấu trúc dữ liệu.
DE Tester
Thu An
1.5
6/1/2024
6/8/2024
Xác định các metric và ratio:

- Phân tích mục tiêu kinh doanh
- Lựa chọn các metric và ratio phù hợp với từng mảng kinh doanh.
PM APM DA
Anh Hùng, Thành Đô, Thu An
1.5
6/10/2024
6/15/2024
Thiết lập công cụ:

Đánh giá các tính năng, chi phí và khả năng tích hợp với Data Warehouse, Power Apps và Power Automate
APM DA
Thành Đô
Power Apps và Power Automate
1.5
6/10/2024
6/15/2024
Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng input (UI) trên Figma:

Xác định các thành phần cần thiết, bố cục và luồng tương tác của người dùng.
UD
Khánh Chi
Figma
1.5
6/10/2024
6/15/2024
Giai đoạn 2: Thiết kế và xây dựng (6-8 tuần)
6
Thiết kế mô hình dữ liệu báo cáo:

Xác định các Datamart(bảng dữ liệu, mối quan hệ, các measure cần thiết).
Kết nối dữ liệu Datamart tới báo cáo
DA DE
Thành Đô
60.000.000
MS SQL
2
6/17/2024
6/29/2024
Query and Measure:
Lấy dữ liệu và lên công thức các chỉ số đã thu thập trên công cụ báo cáo
DA DE
Thành Đô
2
6/17/2024
6/29/2024
Xây dựng input app:

Thiết kế chi tiết giao diện, kết nối với báo cáo, tạo các tính năng cho phép người dùng nhập tham số.
UD
Khánh Chi
Power apps
2
6/17/2024
6/29/2024
Thiết kế prototype báo cáo trên Figma:

- Tạo các trang báo cáo, sử dụng các thành phần trực quan (biểu đồ, bảng, v.v.) để trình bày dữ liệu.
- Tạo các tương tác navigation, bookmark, button,...
- Đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ sử dụng và phù hợp với thương hiệu.
UD
Khánh Chi
Figma
2
6/17/2024
6/29/2024
Tích hợp tự động hóa:

Xây dựng các luồng tự động để cập nhật dữ liệu từ đầu input trực tiếp (app tạo từ Power Apps) và Data Warehouse để làm mới báo cáo Power BI bằng Power Automate (hoặc bằng công cụ sẵn có của ZS)
APM DA
Thành Đô
Power Apps, Power BI, Power Automate
2
7/1/2024
7/13/2024
Kiểm thử và tinh chỉnh:

- Đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, đáp ứng yêu cầu của người dùng.
- Đảm bảo các quy trình tự động hoạt động chính xác, dữ liệu được cập nhật kịp thời.
Tester
Thu An
2
7/15/2024
7/13/2024
Giai đoạn 3: Triển khai và kiểm thử (2 tuần)
3
Triển khai báo cáo lên Power BI Service:

Xuất bản báo cáo lên môi trường thử nghiệm, thiết lập quyền truy cập cho người dùng test.
DA
Thành Đô
30.000.000
Power BI
0.5
29/7/2024
8/3/2024
Triển khai Power Apps:

Xuất bản ứng dụng lên môi trường thử nghiệm, chia sẻ cho người dùng test.
DA UD
Thành Đô, Khánh Chi
Power Apps
0.5
29/7/2024
8/3/2024
Sửa lỗi và cải tiến báo cáo, input app

Dựa trên phản hồi từ người dùng, sửa các lỗi phát sinh, cải thiện giao diện và tính năng.
Tester BA UD DA
Thu An, Anh Hùng, Khánh Chi, Thành Đô
Power Apps, Power Automate
1
29/7/2024
8/3/2024
Giai đoạn 4 Vận hành và cải tiến (Liên tục)
3
Triển khai báo cáo, input app lên môi trường production

Xuất bản lên môi trường chính thức, thiết lập quyền truy cập cho người dùng.
BA DA
Thu An, Thành Đô
Power Apps, Power Automate
Liên tục
12/8/2024
Theo dõi và đánh giá hiệu quả

Theo dõi lượt xem, thời gian xem, các tương tác của người dùng với báo cáo.
BA DA
Thu An, Thành Đô
Liên tục
12/8/2024
Thu thập phản hồi và cải tiến liên tục

Thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi từ người dùng, cải tiến báo cáo, Power Apps và Power Automate để đáp ứng nhu cầu thay đổi.
BA DA
Thu An, Thành Đô
Power Apps, Power Automate
Liên tục
12/8/2024


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.