Skip to content
Маловідомі МФО кредити
Share
Explore

icon picker
Кредит під час війни

Військовослужбовцям-позичальникам

Особливості врегулювання простроченої заборгованості споживачів-військовослужбовців та їхніх родичів на період дії воєнного стану
та упродовж трьох місяців після його припинення або скасування банки, небанківські фінансові установи та колекторські компанії під час врегулювання простроченої заборгованості зобов’язані дотримуватися додаткових вимог щодо етичної поведінки, зокрема не взаємодіяти за власною ініціативою зі споживачем, що належить до захищеної категорії, та з його близькими особами.
До категорії захищених осіб віднесено:
військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;
військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після їхнього звільнення із військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;
члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
особи, які перебувають у полоні або з якими втрачено зв'язок, зниклих безвісти.
Відмова від нагадування про необхідність сплати чергового платежу за кредитом
Якщо такі особи не бажають під час дії воєнного стану та упродовж 90 днів із дня його припинення або скасування отримувати в будь-який спосіб нагадування про необхідність сплати чергового платежу за кредитом, їм (або їхнім близьким особам) варто:
повідомити про це свого кредитодавця, нового кредитора, колекторську компанію;
надати йому копії відповідних підтвердних документів про свою належність до захищеної категорії.
Водночас споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це кредитодавця, нового кредитора упродовж 30 календарних днів із дня втрати належності до цієї категорії.
Щоб процес комунікацій був максимально зручним і простим для споживачів, кредитодавці зобов'язані розмістити на головній сторінці свого вебсайту адресу електронної пошти, місцеперебування та номер телефону (гарячої лінії, контакт-центру), за якими приймаються повідомлення від захищених категорій споживачів.
У разі порушення фінансовою установою ваших прав, звертайтеся до Національного банку України.
Підтвердними документами про належність до захищеної категорії є:
Для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, – підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до Закону України "Про споживче кредитування". Допускається складення довідки рукописним способом;
Для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, – посвідчення інваліда війни;
Для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, – посвідчення члена сім’ї загиблого;
Для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, – інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Кредити

Споживчий кредит – це кошти, які позичає (кредитодавець) фізичній особі (позичальнику) на певний час на її особисті потреби.
Споживчі кредити поділяються на забезпечені (іпотека, автокредит) та незабезпечені (наприклад, готівка в борг, що надається фінансовими компаніями). Вони можуть бути довгостроковими чи короткостроковими. Більшість споживчих кредитів надаються банками та фінансовими компаніями.
Перед тим, як оформлювати споживчий кредит, необхідно детально вивчити умови кредиту, порівняти пропозиції різних фінансових установ та обрати для себе найкращий варіант. Також потрібно звертати увагу на термін кредиту: чим довший термін, тим більшою буде переплата.

У загальну вартість кредиту входить:
номінальна річна процентна ставка; комісії кредитодавця (наприклад, пов’язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту, зокрема розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення угоди тощо);
додаткові платежі (наприклад, за послуги кредитного посередника, обов’язкові страхові та податкові платежі, збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо). ​
Інформація про реальну вартість кредиту є:
в істотних умовах кредиту, які банки та фінансові компанії публікують на своїх сайтах; у паспорті кредиту, який можна попросити у менеджера фінансової установи.
Паспорт кредиту – це документ, який містить основні умови кредиту, інформацію про реальну відсоткову ставку, порядок повернення кредиту, додаткові комісії та платежі.
Паспорт кредиту та істотні умови кредиту фінансові установи роблять за одним форматом, щоб було зручно порівняти пропозиції різних банків та фінансових компаній.

Який тип погашення кредиту (класичний чи ануїтетний)?

Класична схема погашення боргу передбачає нарахування відсотків на залишок тіла кредиту. Тому на початку терміну погашення кредиту розміри платежів вищі, але поступово зменшуються з кожним новим періодом.
Ануїтетна схема передбачає погашення кредиту рівними частинами упродовж усього терміну погашення кредиту. Особливість таких сплат у тому, що на початку фінансова установа закладає у них здебільшого відсотки за користування кредитом і лише ближче до кінця строку – тіло кредиту. Тому у разі дострокового погашення кредиту клієнт фінансової установи має виплатити більшу частину тіла, оскільки відсотки "наперед" вже були погашені.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.