Skip to content
Gallery
Knihovna (Brabcová)
Share
Explore

Tabulky

Čtenář
0
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
There are no rows in this table
Kniha
1
ID
Autor
Název
Notes
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
Open
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
Open
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
Open
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
Open
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
Open
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
Open
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
Open
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
Open
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
Open
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
Open
There are no rows in this table
Zápůjčky
1
ID
Datum
Čtenář
Kniha
Stav
Příjmení
Název
1
001
4/18/2024
001
006
001
vráceno
Novák
Pod mořskou hladinouStíny minulosti
2
002
5/29/2024
005
002
zapůjčeno
Černý
Tajemství času
3
003
11/5/2024
006
003
upomínka
Procházková
Příběhy z dalekých krajů
4
004
5/16/2024
003
008
vráceno
Dvořák
Kouzlo přírody
5
005
5/29/2024
004
006
upomínka
Novotná
Pod mořskou hladinou
6
006
2/5/2024
008
005
vráceno
Horáková
Hvězdný prach
7
007
4/21/2024
009
010
zapůjčeno
Krejčí
Sluneční píseň
8
9
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.