Skip to content
Gallery
Knihovna - Chadrabová
Share
Explore

Zápůjčky

Zápůjčky
2
ID
datum
kniha
stav
Čtenář
název
příjmení
1
Z01
3/14/2024
004
upomínka
C02
Ztracená města
Svobodová
2
Z02
4/3/2024
005
upomínka
C07
Hvězdný prach
Veselý
3
Z03
5/7/2024
001
vráceno
C10
Stíny minulosti
Růžičková
4
Z04
5/4/2024
008
zapůjčeno
C03
Kouzlo přírody
Dvořák
5
Z05
5/7/2024
010
vráceno
C01
Sluneční píseň
Novák
6
Z06
5/9/2024
011
vráceno
C11
Hobit
Kartůnová
7
Z07
5/18/2024
002
zapůjčeno
C09
Tajemství času
Krejčí
There are no rows in this table

kniha
1
ID
název
autor
1
001
Stíny minulosti
Jan Svoboda
2
002
Tajemství času
Petra Novotná
3
003
Příběhy z dalekých krajů
Karel Dvořák
4
004
Ztracená města
Martina Horáková
5
005
Hvězdný prach
Pavel Černý
6
006
Pod mořskou hladinou
Eva Procházková
7
007
Cesty za dobrodružstvím
Tomáš Veselý
8
008
Kouzlo přírody
Hana Krejčí
9
009
Labyrint vzpomínek
Lukáš Růžička
10
010
Sluneční píseň
Alena Veselá
11
011
Hobit
J. R. R. Tolkien
There are no rows in this table
Čtenář
1
ID
jméno
příjmení
místo
1
C01
Jan
Novák
Praha
2
C02
Petra
Svobodová
Brno
3
C03
Karel
Dvořák
Ostrava
4
C04
Martina
Novotná
Plzeň
5
C05
Pavel
Černý
Ostrava
6
C06
Eva
Procházková
Olomouc
7
C07
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
C08
Hana
Horáková
Brno
9
C09
Lukáš
Krejčí
Praha
10
C10
Alena
Růžičková
Olomouc
11
C11
Magdaléna
Kartůnová
Grygov
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.