Bạn có biết cách tải nhạc phim về làm nhạc chuông chưa?

nhạc-f.jpg
Bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tải về và thiết lập như nhạc chuông điện thoại:
Tìm nhạc phim mà bạn muốn sử dụng làm nhạc chuông. Có nhiều trang web cung cấp nhạc phim, bạn có thể tìm kiếm trên Google hoặc YouTube. VD như Nhacchuong39, RingtoneCC…
Tải nhạc phim về máy tính. Bạn có thể sử dụng một trình tải về hoặc có thể lưu trữ nó từ trang web.
Chuyển nhạc phim từ máy tính vào điện thoại. Bạn có thể sử dụng một cáp USB hoặc sử dụng một trình quản lý tập tin để chuyển nhạc phim từ máy tính vào điện thoại.
Thiết lập nhạc phim như nhạc chuông điện thoại. Trên điện thoại, bạn có thể vào Cài đặt > âm thanh > Nhạc chuông để thiết lập nhạc phim mới như nhạc chuông.
Lưu ý rằng tùy vào hệ điều hành của điện thoại, các bước có thể khác nhau. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng hoặc tìm kiếm trên internet.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.