Coda Tiếng Việt 👋
Share
Explore

icon picker
Hướng Dẫn Sử Dụng Coda Bằng Tiếng Việt

Coda không chỉ là một ứng dụng tài liệu, mà còn hơn thế nữa!

👋 Chào các bạn.

Bạn có thể nhấp vào các trang ở thanh bên trái 👈 hoặc bên dưới 👇 để lái thử một số tính năng được sử dụng nhiều nhất của tôi. Nếu bạn chỉ muốn có một không gian để chơi, hãy bắt tay vào mày mò, xây dựng và thử nghiệm với tất cả những gì tôi cung cấp.
Lưu ý: Mọi thứ bạn làm trong không gian này đều có thể hoàn tác và không ai trong số đó có thể bị người khác xem. Không có ngã rẽ nào sai, vì vậy chỉ cần có một số niềm vui! Và nếu bạn cần trợ giúp, bạn có thể tìm thấy nó ở đây.

Điểm danh một số điều cần biết để sử dụng Coda nhé 😁:


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.