Skip to content
[WH Same-day] SOP
Share
Explore
Overall

icon picker
Issue

Still updating...
Issue in the steps
0
QUY TRÌNH
STEP
Detail
Leadtime xử lý
Issue
Kỳ vọng
Note
NHẬN HÀNG
8
NHẬN DATA
6
SCAN MÃ VÀO EXCEL
Không nhận biết được đơn chưa nhận API hoặc đơn sai status
- Scan nhận hàng trực tiếp vào tool warehouse - Không giới hạn số đơn hàng xử lý
COPY LIST MÃ ĐÃ NHẬN HÀNG
Copy miss hoặc trùng dẫn tới update status bị lỗi
- Scan nhận hàng trực tiếp vào tool warehouse - Không giới hạn số đơn hàng xử lý
VÀO WAREHOUSE, MỤC “CHỜ XÁC NHẬN"
Double thời gian xử lý và mỗi lần lấy data chỉ giới hạn ở 200 tracking
- Scan nhận hàng trực tiếp vào tool warehouse - Không giới hạn số đơn hàng xử lý
PASTE LIST MÃ ĐƠN ĐÃ COPY
Double thời gian xử lý và mỗi lần lấy data chỉ giới hạn ở 200 tracking
- Scan nhận hàng trực tiếp vào tool warehouse - Không giới hạn số đơn hàng xử lý
TICK CHỌN TOÀN BỘ LIST ĐƠN
Double thời gian xử lý và mỗi lần lấy data chỉ giới hạn ở 200 tracking
- Scan nhận hàng trực tiếp vào tool warehouse - Không giới hạn số đơn hàng xử lý
DOWNLOAD FILE NHỮNG MÃ ĐƠN CÓ API
Double thời gian xử lý và mỗi lần lấy data chỉ giới hạn ở 200 tracking
- Scan nhận hàng trực tiếp vào tool warehouse - Không giới hạn số đơn hàng xử lý
CONFIRM VỚI PARTNER
2
LƯU FILE CÁC ĐƠN HÀNG ĐÃ NHẬN
Xuất file tự động gửi sang LZD mỗi ngày
GỬI MAIL FILE ĐƠN HÀNG ĐÃ NHẬN TRONG NGÀY/CA CHO PARTNER
Xuất file tự động gửi sang LZD mỗi ngày
XUẤT KHO GIAO HÀNG
31
TRUY CẬP DATA
6
VÀO “TỐI ƯU GIAO HÀNG"
- Load data từ API chậm - Thay đổi được một số thông tin quan trọng. Ví dụ như trường COD, Mã tracking,... - Thao tác book đơn phải load lại API nếu không sẽ bị book trùng đơn
CHỌN “THÊM"
- Load data từ API chậm - Thay đổi được một số thông tin quan trọng. Ví dụ như trường COD, Mã tracking,... - Thao tác book đơn phải load lại API nếu không sẽ bị book trùng đơn
CHỌN “DỮ LIỆU ĐỐI TÁC"
- Load data từ API chậm - Thay đổi được một số thông tin quan trọng. Ví dụ như trường COD, Mã tracking,... - Thao tác book đơn phải load lại API nếu không sẽ bị book trùng đơn
CHỌN “TẢI DỮ LIỆU"
- Load data từ API chậm - Thay đổi được một số thông tin quan trọng. Ví dụ như trường COD, Mã tracking,... - Thao tác book đơn phải load lại API nếu không sẽ bị book trùng đơn
CHỌN “ĐIỂM LẤY HÀNG" (PARTNER)
- Load data từ API chậm - Thay đổi được một số thông tin quan trọng. Ví dụ như trường COD, Mã tracking,... - Thao tác book đơn phải load lại API nếu không sẽ bị book trùng đơn
CHỌN “XÁC NHẬN"
- Load data từ API chậm - Thay đổi được một số thông tin quan trọng. Ví dụ như trường COD, Mã tracking,... - Thao tác book đơn phải load lại API nếu không sẽ bị book trùng đơn
TẠO ĐƠN HÀNG
18
SCAN MÃ ĐƠN VẬT LÝ VÀO THẲNG TAB => Qua bước ( 26 ) SCAN MÃ ĐƠN VẬT LÝ VÀO EXCEL
- Scan excel dẫn tới việc không xác định được status đơn hàng tại thời điểm xuất - RO chỉ tải được data những đơn đang ở WFRO => tạo đơn sót
COPY PASTE VÀO Ô TÌM KIẾM
- Scan excel dẫn tới việc không xác định được status đơn hàng tại thời điểm xuất - RO chỉ tải được data những đơn đang ở WFRO => tạo đơn sót
TICK CHỌN TOÀN BỘ ĐƠN ĐÃ TÌM
- Scan excel dẫn tới việc không xác định được status đơn hàng tại thời điểm xuất - RO chỉ tải được data những đơn đang ở WFRO => tạo đơn sót
CHỌN ĐIỂM LẤY HÀNG
- Nhiều thao tác ảnh hưởng trực tiếp tới cost như điểm lấy hàng, dịch vụ book đơn, Số điểm dừng,... - Những đơn geocode sai sẽ không thể tạo đơn => Chỉnh manual lại địa chỉ
CHỌN DỊCH VỤ
- Nhiều thao tác ảnh hưởng trực tiếp tới cost như điểm lấy hàng, dịch vụ book đơn, Số điểm dừng,... - Những đơn geocode sai sẽ không thể tạo đơn => Chỉnh manual lại địa chỉ
BẤM “TIẾP TỤC"
- Nhiều thao tác ảnh hưởng trực tiếp tới cost như điểm lấy hàng, dịch vụ book đơn, Số điểm dừng,... - Những đơn geocode sai sẽ không thể tạo đơn => Chỉnh manual lại địa chỉ
CHỌN SỐ ĐIỂM DỪNG/ĐƠN HÀNG
- Nhiều thao tác ảnh hưởng trực tiếp tới cost như điểm lấy hàng, dịch vụ book đơn, Số điểm dừng,... - Những đơn geocode sai sẽ không thể tạo đơn => Chỉnh manual lại địa chỉ
CHỌN IDLE TIME ( NẾU CÓ )
- Nhiều thao tác ảnh hưởng trực tiếp tới cost như điểm lấy hàng, dịch vụ book đơn, Số điểm dừng,... - Những đơn geocode sai sẽ không thể tạo đơn => Chỉnh manual lại địa chỉ
CHỌN “QUAY LẠI ĐIỂM LẤY HÀNG" ( NẾU CÓ )
- Nhiều thao tác ảnh hưởng trực tiếp tới cost như điểm lấy hàng, dịch vụ book đơn, Số điểm dừng,... - Những đơn geocode sai sẽ không thể tạo đơn => Chỉnh manual lại địa chỉ
BẤM “TẠO ĐƯỜNG ĐI"
- Nhiều thao tác ảnh hưởng trực tiếp tới cost như điểm lấy hàng, dịch vụ book đơn, Số điểm dừng,... - Những đơn geocode sai sẽ không thể tạo đơn => Chỉnh manual lại địa chỉ
CHỌN “...”
- Cập nhật sai thông tin đơn hàng rủi ro về COD
Config mặc định các trường thông tin này cho đơn WH
CHỌN “CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐƠN HÀNG"
- Cập nhật sai thông tin đơn hàng rủi ro về COD
Config mặc định các trường thông tin này cho đơn WH
- CẬP NHẬT SPECIAL REQUEST
- Cập nhật sai thông tin đơn hàng rủi ro về COD
Config mặc định các trường thông tin này cho đơn WH
- CẬP NHẬT GHI CHÚ
- Cập nhật sai thông tin đơn hàng rủi ro về COD
Config mặc định các trường thông tin này cho đơn WH
- CẬP NHẬT TÀI KHOẢN THANH TOÁN
- Cập nhật sai thông tin đơn hàng rủi ro về COD
Config mặc định các trường thông tin này cho đơn WH
- CẬP NHẬT “ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG"
- Cập nhật sai thông tin đơn hàng rủi ro về COD
Config mặc định các trường thông tin này cho đơn WH
BẤM “XÁC NHẬN"
- Cập nhật sai thông tin đơn hàng rủi ro về COD
Config mặc định các trường thông tin này cho đơn WH
BẤM “TẠO ĐƠN HÀNG"
- Cập nhật sai thông tin đơn hàng rủi ro về COD
Config mặc định các trường thông tin này cho đơn WH
GÁN ĐƠN
3
COPY PASTE MÃ ĐƠN AHAMOVE + SĐT TÀI XẾ
- Thao tác copy mã đơn chậm, dễ thiếu hoặc sai - Phải check đơn gán được hay không sau khi đã tạo đơn, TX không có dịch vụ/App bị khóa thì phải hủy đơn - Kiểm tra kết quả gán đơn manual dễ bị miss
Chọn SDT TX trước và scan xuất vào app Supplier_id
GÕ LỆNH BẰNG BOT TELEGRAM
- Thao tác copy mã đơn chậm, dễ thiếu hoặc sai - Phải check đơn gán được hay không sau khi đã tạo đơn, TX không có dịch vụ/App bị khóa thì phải hủy đơn - Kiểm tra kết quả gán đơn manual dễ bị miss
Chọn SDT TX trước và scan xuất vào app Supplier_id
KIỂM TRA KẾT QUẢ BOT TRẢ VỀ
- Thao tác copy mã đơn chậm, dễ thiếu hoặc sai - Phải check đơn gán được hay không sau khi đã tạo đơn, TX không có dịch vụ/App bị khóa thì phải hủy đơn - Kiểm tra kết quả gán đơn manual dễ bị miss
Chọn SDT TX trước và scan xuất vào app Supplier_id
XÁC NHẬN CHUYẾN ĐI
4
VÀO “XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG"
Chỉ xác nhận được 1 mã đơn/lần
Đối với việc scan xuất trực tiếp thì không cần thông qua bước xác nhận đơn hàng
COPY PASTE TỪNG MÃ ĐƠN CỦA TÀI XẾ NHẬN VÀO Ô TÌM KIẾM
Chỉ xác nhận được 1 mã đơn/lần
Đối với việc scan xuất trực tiếp thì không cần thông qua bước xác nhận đơn hàng
BẤM “TÌM KIẾM"
Chỉ xác nhận được 1 mã đơn/lần
Đối với việc scan xuất trực tiếp thì không cần thông qua bước xác nhận đơn hàng
BẤM “XÁC NHẬN ĐƠN CHO ĐỐI TÁC"
Chỉ xác nhận được 1 mã đơn/lần
Đối với việc scan xuất trực tiếp thì không cần thông qua bước xác nhận đơn hàng
NHẬN HÀNG TRẢ VỀ TỪ TÀI XẾ
4
NHẬN DATA
2
SCAN MÃ ĐƠN VẬT LÝ VÀO Ô TÌM KIẾM
- Status đơn hàng bị update sai khi tick chọn toàn bộ - Update thẳng về Trả hàng thành công dẫn tới bị phạt sai status
BẤM “TÌM KIẾM"
- Status đơn hàng bị update sai khi tick chọn toàn bộ - Update thẳng về Trả hàng thành công dẫn tới bị phạt sai status
UPDATE STATUS TRÊN RO
2
TICK CHỌN TOÀN BỘ ĐƠN HÀNG
- Status đơn hàng bị update sai khi tick chọn toàn bộ - Update thẳng về Trả hàng thành công dẫn tới bị phạt sai status
CẬP NHẬT TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG VỀ “ĐƠN CHỜ TỐI ƯU/TRẢ HÀNG CUỐI NGÀY"
- Status đơn hàng bị update sai khi tick chọn toàn bộ - Update thẳng về Trả hàng thành công dẫn tới bị phạt sai status

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.