Skip to content
Джерела для публікацій
Share
Explore

icon picker
Фахові видання для публікацій

спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення

(знайшли помилку або оновлення - )
Видання (27.04.2023)
0
Назва
Видавець
Категорія
Спец
👇
1
Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
А
121
2
Національна академія наук України
А
121 122 124
3
Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
А
121 122 124 126
4
Національна академія наук України
А
121 122 123 124 125
5
Запорізький національний технічний університет
А
121 122 123 126
6
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
А
121 122 123 124 125 126
7
Український державний університет залізничного транспорту, ПП «Технологічний центр
А
121 122 123 125 126
8
ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Національний університет «Одеська політехніка»
А
121 122
9
Національний університет «Львівська політехніка»
В
121 122 123
10
(Вісник Запорізького національного університету. (фізико-математичні науки))
Запорізький національний університет
В
121 122
11
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
В
121 122 125
12
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
В
121 122 123 124 125 126
13
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
В
121 122 124 126
14
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
В
121
15
Харківський національний університет радіоелектроніки
В
121 122 123 125 126
16
Хмельницький національний університет
В
121 122 123 125 126
17
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
В
121 122 124 126
18
Вінницький національний технічний університет
В
121 122 124 125 126
19
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
В
121 122 123 124
20
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
В
121 122 123 124
21
Національний авіаційний університет
В
121 122 123 125
22
Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
В
121 122 124 126
23
Національний університет «Львівська політехніка»
В
121 122 123 124 125 126
24
Національний університет водного господарства та природокористування
В
121 122
25
Одеський національний політехнічний університет
В
121 123 125 126
26
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
В
121 122 123 124 125
27
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
В
121 122 123 125
28
Херсонський національний технічний університет
В
121 122 123 125 126
29
Хмельницький національний університет
В
121 122 123 124 125
30
Черкаський державний технологічний університет
В
121 122 123 125 126
31
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
В
121 123 126
32
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
В
121 122 123
33
Національна академія наук України
В
121 122 124
34
Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
В
121 122 123 125
35
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
В
121 124 126
36
Державний університет телекомунікацій
В
121 122 123 126
37
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
В
121 122 123 125
38
Одеський національний політехнічний університет
В
121 122 125
39
Вінницький національний технічний університет
В
121 122 123 124 125 126
40
ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
В
121 122 123 124 125 126
41
Харківська медична академія післядипломної освіти, ГО «Українська Асоціація Комп’ютерна Медицина», ТОВ «Інститут Медичної інформатики і Телемедицини»
В
121 122
42
Хмельницький національний університет
В
121 122 123 126
43
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
В
121 122 123 124 125 126
44
Дніпровський державний технічний університет
В
121
45
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
В
121 126
46
Одеська державна академія будівництва та архітектури
В
121 122 124
47
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
В
121 124 125 126
48
Київський національний університет будівництва і архітектури, Університет науки і техніки Цзянсу
В
121 122 123 125 126
49
Київський національний університет будівництва і архітектури, Дортмундський університет прикладних наук і мистецтв (Fachhochschule Dortmund), Astana IT University
В
121 122 123 125 126
50
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
В
121
51
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
В
121
52
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
В
121 122 123 124
53
Національний університет «Києво?Могилянська академія»
В
121 122
55
Національний університет харчових технологій
В
121 126
56
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової Збройний Сил України
В
121 124 126
57
Вінницький національний технічний університет
В
121 122 123 124 126
58
Одеський національний політехнічний університет
В
121 122 123 124 125 126
59
Одеський національний політехнічний університет
В
121 123 125 126
60
Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України
В
121 122 123 124 125 126
61
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
В
121 122 123 124 125
62
Національна металургійна академія України
В
121 122 124 125
63
Харківський національний університет радіоелектроніки, ДП «Південний державний проектно?конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості»
В
121 122 123 124 125
64
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
В
121 122 123 124 125 126
65
Державний університет «Житомирська політехніка» (Житомирський державний технологічний університет)
В
121
66
ПП «Технологічний центр», Полтавська державна аграрна академія
В
121 126
67
Національний університет «Львівська політехніка»
В
121 122 123 124 125 126
68
Київський національний університет будівництва і архітектури
В
121 122 123 124 125 126
69
Київський національний університет будівництва та архітектури
В
121 122 123 124 125 126
70
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
В
121 122
71
Вінницький національний технічний університет
В
121 122 123 124 125 126
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.