Knihovna


Čtenář
1
ID
Jméno
Příjmení
Select list
1
CTNR2024CZ001
Jan
Novák
Praha
2
CTNR2024CZ002
Petra
Svobodová
Brno
3
CTNR2024CZ003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
CTNR2024CZ004
Martina
Novotná
Plzeň
5
CTNR2024CZ005
Pavel
Černý
Ostrava
6
CTNR2024CZ006
Eva
Procházková
Olomouc
7
CTNR2024CZ007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
CTNR2024CZ008
Hana
Horáková
Brno
9
CTNR2024CZ009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
CTNR2024CZ010
Alena
Růžičková
Olomouc
There are no rows in this table

Kniha
1
ID
Autor
Název
1
BK2024CZ001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
BK2024CZ002
Petra Novotná
Tajemství času
3
BK2024CZ003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
BK2024CZ004
Martina Horáková
Ztracená města
5
BK2024CZ005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
BK2024CZ006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
BK2024CZ007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
BK2024CZ008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
BK2024CZ009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
BK2024CZ010
Alena Veselá
Sluneční píseň
There are no rows in this table
Zapůjčky
2
ID
Datum
Čtenář
Příjmení
Kniha
Název
Stav
1
ZPJK2024CZ001
5/11/2024
CTNR2024CZ005
Černý
BK2024CZ006
Pod mořskou hladinou
zapůjčeno
2
ZPJK2024CZ002
2/15/2024
CTNR2024CZ003
Dvořák
BK2024CZ003
Příběhy z dalekých krajů
upomínka
3
ZPJK2024CZ003
2/18/2024
CTNR2024CZ002
Svobodová
BK2024CZ004
Ztracená města
vráceno
4
ZPJK2024CZ004
3/7/2024
CTNR2024CZ003
Dvořák
BK2024CZ005
Hvězdný prach
upomínka
5
ZPJK2024CZ005
5/23/2024
CTNR2024CZ003
Dvořák
BK2024CZ002
Tajemství času
zapůjčeno
6
ZPJK2024CZ006
4/30/2024
CTNR2024CZ009
Krejčí
BK2024CZ009
Labyrint vzpomínek
zapůjčeno
7
ZPJK2024CZ007
4/6/2024
CTNR2024CZ007
Veselý
BK2024CZ009
Labyrint vzpomínek
zapůjčeno
8
5/30/2024
9
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.