İnis Turq
Share
Explore

icon picker
Workflow inis turq

Şantiye kitabında oluşturduğunuz tüm sayfalar yukarıda belirecek. Burayı köprüler merkezi olarak tanımlıyoruz. Tertemiz başlayacağınız bu alan, zamanla örümcek ağınızın merkez noktası olacak. Her noktaya en hızlı nasıl gidersiniz beraber karar vereceğiz.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.