Skip to content
LEAN Tracker
Share
Explore

icon picker
LEAN Basics

LEAN is een methode om kosten en tijd van een proces te verminderen
Hierbij bepaalt de klant, waarvoor je het proces doet, uiteindelijk ‘waarde’
Activiteiten die waarde toevoegen voor de klant noemen we CVA (=Customer Value Added)
Alle activiteiten die geen waarde toevoegen, oftewel waar de klant niet voor wil betalen noemen we ‘waste’ (verspilling)
We onderscheiden 7 type van verspilling;
T ransport = verplaatsing van materialen of producten
I nventory = onnodige voorraden van materialen of producten
M ovement = verkeer van personen incl. handmatige handelingen
W aiting = goederen of documenten die niet worden verwerkt
O verproduction = meer produceren dan de markt vraagt
O verprocessing = het nemen van onnodige stappen in het proces
D efects = gebreken, uitval of slechte kwaliteit
De efficiëntie van een proces wordt uitgedrukt als PCE (Process Cycle Efficiency).
Dit wordt bepaald door de totale tijd aan CVA (tijd die waarde toevoegt) te delen door de totale doorlooptijd.
Oftewel, hoeveel van de totale tijd wordt er nou daadwerkelijk waarde toegevoegd voor de klant.
Uiteraard geldt hier, hoe hoger hoe beter.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.