Skip to content
Hiring @ Rootopia
Share
Explore
Opening positions

Business Development Intern

Công việc
Tìm kiếm, giới thiệu chương trình bảo trợ học phí đến các Nhà trường (đặc biệt là các Nhà trường có tầm nhìn). Kết nối với các chủ trường hoặc bộ phận có quyền ra quyết định để trao đổi thông tin
Thu thập, nghiên cứu và phân tích data thông tin của các nhà trường để hoàn thiện person trường phù hợp tiềm năng phù hợp(early adopters).
Đảm bảo phụ huynh và nhà trường có trải nghiệm tốt nhất trong mỗi giao dịch bảo trợ tài chính:
Gửi email và theo dõi quá trình ký kết hợp đồng với nhà trường
Hỗ trợ phụ huynh hoàn thiện thông tin, thủ tục các khoản bảo trợ
Tiếp nhận những ý kiến đóng góp, phản hồi của nhà trường về sản phẩm, dịch vụ.
Nghiên cứu thị trường giáo dục & tài chính tại Việt Nam
Kỹ năng & kinh nghiệm
Sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp các trường kinh tế( đại học). Điểm tích lũy trung bình từ 6.5/10 (2.6/4.0 GPA)
Khả năng giao tiếp tốt, tư duy hệ thống. Tự tin trong việc tiếp cận, tư vấn và hợp tác với các Nhà trường, đặc biệt là làm việc với các chủ trường hoặc hiệu trưởng.
Có khả năng lắng nghe, đồng cảm; sẵn sàng tiếp nhận và vượt qua những lời từ chối.
Mong muốn phát triển lâu dài trong lĩnh vực Fin và Edu Tech.
(Ưu tiên) Các bạn chịu được áp lực công việc, chăm chỉ, nhiệt huyết, tư duy mở
Quyền lợi
Có hỗ trợ thực tập phí (tùy theo năng lực), có cơ hội ký kết hợp đồng chính thức.
Được cập nhật thường xuyên những kiến thức mới, tham gia hoàn toàn vào quá trình đồng hành cùng nhà trường, phụ huynh
Được thử thách bản thân “làm thật”, được đào tạo chuyên môn sale, tham gia các project liên quan để phát triển năng lực bản thân
Cơ hội phát triển bản thân mạnh mẽ 🪁, đặc biệt trong một môi trường mà các yếu tố văn hoá làm việc như Transparency, Data Driven hay Agile luôn được thúc đẩy.
Nếu đây là công việc dành cho bạn

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.