Skip to content
Maklumbalas Maklumat Tambahan untuk Lawatan Akreditasi BSAR
Share
Explore

icon picker
Maklumbalas Maklumat Tambahan untuk Lawatan Akreditasi BSAR

Maklumbalas ini disediakan bagi memberi maklumbalas kepada beberapa persoalan yang dikemukan oleh pihak MAPS serta maklumat tambahan yang diperlukan sebelum lawatan:

Kandungan Maklumat Tambahan

Maklumbalas Kepada Penyediaan Maklumat Tambahan
0
Perkara
Tindakan/Makluman
Dokumentasi berkaitan
1
(a) Cadangan Lawatan 2 hari berbentuk fizikal. Tiada mod online (Pindaan Aturcara akan dikemukakan selewatnya esok);
Aturcara dan persediaan untuk lawatan telah diubah mengikut kehendak MAPS dan diserahkan kepada pihak MAPS pada 12 Januari 2022. Bagaimanapun, jumlah perserta perjumpaan akan dikawal bagi memenuhi keperluan keselamatan dan tatacara SOP berkaitan COVID 19 mengikut kemampuan saiz ruang perjumpaan.
ATURCARA LAWATAN PENYAMBUNGAN AKREDITASI (HIBRID) IUKL FINALISED.pdf
2
(b) Panel ingin merujuk kepada para 16.6, laporan Lawatan Akreditasi 2017 “Pihak FABE IUKL perlu mendapat kelulusan MAPSM bagi sebarang perubahan dari segi nama program, lokasi program dijalankan, perubahan kurikulum yang melebihi 40% dan perubahan kaedah dan struktrur pengajian”;
Tiada perubahan kepada kurikulum yang melebihi 40% dilakukan oleh pihak IUKL.
Biarpun beberapa perubahan dilakukan setakat ini, kebanyakan perubahan hanya melibatkan perletakan dan perancangan Akademik Landskap (i.e. matapelajaran kerja lapangan diletakkan di dalam semester pendek)
Perubahan juga dilakukan sebagai tindakan segera atas ulasan lawatan pihak MAPS yang lalu dan telah dibincangkan diperingkat Fakulti di dalam program CDP (Curriculum Development Program)
Hanya telah dilampirkan di dalam “Maklumbalas Ulasan Lawatan Akreditasi 2017” dan Memorandum untuk Lawatan Penyambungan Akreditasi terkini.
Pihak IUKL pernah memohon untuk membentangkan “Cadangan untuk Perubahan Struktur 2020” tersebut kepada pihak MAPS namun ianya terkekang oleh masalah berkaitan pandemik COVID 19.
Pihak kami telah memohon untuk membentangkan cadangan tersebut pada September 2021, namun ditangguhkan bagi mengelakan masalah kekeliruan semasa lawatan akreditasi.
2020 Maklumbalas Ulasan Laporan Lawatan Akreditasi 2017 (1).pdf
email to maps for pembentangan.pdf
3
(c) Merujuk kepada perkara (b), adalah jelas menunjukkan pihak FABE IUKL telah mengemaskini struktur program dan melaksanakan struktur program baru pada Januari 2020. Panel MAPS memohon pihak FABE IUKL menyediakan:
jadual/carta Pindaan struktur program (Programme Structure), Yang melibatkan kohort mana;berserta nama subjek, kod dalam kelompok yang betul;
sekiranya terdapapat 2 kohort terkini yang menggunakan struktur lama dan baru, ianya perlu ditunjukkan 2 set hasi kerja pelajar yang berbeza pada hari lawatan;

Tiada keperluan untuk disediakan buat masa ini.
Bagaimanapun kami mengambil maklum keperluan ini apabila cadangan perubahan telah dibentangkan dan mendapat maklumbalas serta kebenaran dari pihak MAPS di masa hadapan.
4
Mengemaskini memorandum, terdapat kesilapan info/typo error dalam pengiraan jumlah jam kredit/tarikh pengiktirafan yang sebetulnya (m/s-1, dalam memorandum);
Telah dikemaskini dan dilampirkan.
Memorandum Pembetulan page 1.docx - Google Docs.pdf
5
Menyediakan kronologi tarikh program diluluskan sehingga akreditasi terakhir dengan teratur dan maklumat yang tepat
Telah dikemaskini dan dilampirkan di bawah:
Disertakan juga di sini bagi memberikan gambaran tentang perkembangan semasa pandemik sehingga kini.
There are no rows in this table

Kronologi Akreditasi BSAR
0
2008
13 Oct
MQA approved additional programme to be conducted at KLIUC Bachelor of Arts (Hons) in Architectural Studies
29 Oct
JPT approved additional programme to be conducted at KLIUC Bachelor of Science (Architectural Studies) – name changed Approval validity: 29 Oct 2008 – 28 Oct 2013
2009
28 Jan
MQA approved for Provisional Accreditation - PA9318 Provisional Accreditation validity: 20 Dec 2008 – 5 Apr 2012
June
First student intake for Bachelor of Science (Architectural Studies)
2011
19 July
Preliminary Accreditation Visit by LAM
2012
12 Mar
MQA approved to extend Provisional Accreditation validity New validity: 6 Apr 2012 – 28 Oct 2013
March
First graduating cohort for Bachelor of Science (Architectural Studies)
1 Nov
Full Accreditation Visit by LAM & MQA
2013
1 July
LAM approved for Conditional Accreditation and LAM Part 1 recognition Accreditation validity: 2 Nov 2012 – 1 Nov 2014
10 Oct
KPT approved for Program Approval Renewal New Approval validity: 29 Oct 2013 – 28 Oct 2018
2014
15 Oct
Accreditation Compliance Visit by LAM
2015
23 Apr
LAM approved for Full Accreditation and LAM Part 1 recognition New accreditation validity: 1 Nov 2012 – 1 Nov 2017
2017
8-9 Mac
Accreditation Compliance Visit by LAM
2018
July
LAM approved for Full Accreditation and LAM Part 1 recognition New accreditation validity: 9 Mac 2017 – 8 Mac 2022
2020
3 Feb
IUKL Submitted “Maklumbalas Kepada Ulasan Lawatan Penyambungan Akeditasi” with “Cadangan Perubahan Struktur Program 2020” as attachment A.
10 March
IUKL applied to present the “ Cadangan Perubahan Struktur Program 2020”
2022
20-21 Jan
Accreditation Compliance Visit by LAM

Kronologi BSAR ketika Era COVID 19
0
Year
Date
Items
Related Documents
2020
10
Mar 10
IUKL memohon untuk membentangkan “Cadangan untuk Perubahan Struktur Program 2020”
Mar 13
Perintah Kawalan Pergerakan bermula
Mar 16
IUKL Semester March 2020 start (short sem)
Mar 18
MAPS mengeluarkan Nota Khas 1
MAPS_Nota Khas #1_2020.pdf
GP_MAPS_#1-2021.pdf
SpecialNote_#1-2021.pdf
Mar 27
MAPS mengeluarkan Nota Khas 2
MAPS_Nota Khas 2020 Ke 2_Covid-19.pdf
Apr 3
MAPS mengeluarkan Nota Khas 3
MAPS_Nota Khas 2020 Ke 3_Covid-19.pdf
Jun 22
IUKL Semester June 2020 Start (long sem)
Nov 2
IUKL Semester Sept/Oct 2020 Start (long sem)
Dec 1
MAPS mengeluarkan Nota Khas 4
Nota Khas 4_2020.pdf
Lampiran Nota Khas 4_2020.pdf
2021
10
Mar 12
BSAR Portfolio Review Sept/Oct 2020
Mar 29
IUKL Semester March 2021 Start (short sem)
Jun 23
IUKL Semester June 2021 Start (long sem)
Sep 30
IUKL memohon semula untuk membentangkan “Cadangan untuk Perubahan Struktur Program BSAR”
Oct 11
IUKL memohon lanjutan Akreditasi dari MQA seperti yang dinyatakan di dalam Nota 3 MAPS.
Perkara 3.3.3
Dalam suasana yang terkekang ini, MAPS membuat keputusan untuk memberikan kepada pihak PPS/PPD berkenaan pelanjutan pengiktirafan (akreditasi) secara automatik selama 6 bulan atau 12 bulan bermula dari tarikh luput tempoh akreditasi. Pelanjutan selama 6 bulan diberikan kepada program pengajian yang mengamalkan pengambilan pelajar sebanyak 2 atau 3 kali setahun, manakala pelanjutan selama 12 bulan diberikan kepada program pengajian yang melaksanakan sistem pengambilan pelajar sebanyak satu (1) kali setahun.
MAPS_Nota Khas 2020 Ke 3_Covid-19.pdf
Oct 22
BSAR Portfolio Review June 2021
Nov 3
IUKL Semester Sept/Oct 2021 Start (long sem)
Dec 1
“Cadangan Perubahan Struktur Program BSAR” di masukkan ke dalam Memorandum Lawatan Akreditasi
Dec 1
IUKL memohon Lawatan Penyambungan Akreditasi
PERMOHONAN LAWATAN PENYAMBUNGAN AKREDITASI BSAR (FROM ADQA).pdf
Dec 29
Pengesahan Lawatan Penyambungan Akreditasi oleh MAPS
IUKL-Surat Pengesahan Lawatan Akreditasi (3).pdf
2022
1
Jan 20
Lawatan Penyambungan Akreditasi

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.