Skip to content
Piley - Personal To-do List
Share
Explore

PREFACE

Chào mừng đến với trang Todo List cá nhân của bạn.
Trang Piley được tạo ra với mục đích sử dụng cá nhân, do vậy để sử dụng hãy tạo một Piley cho riêng mình về Folder cá nhân và sử dụng từ đó.
Copy doc
Piley được tạo ra dựa trên 2 phương pháp quản lý công việc nổi tiếng: Getting things doneEat that frog.

Getting Things Done (GTD)

GTD là một hệ thống tập trung vào việc lưu trữ toàn bộ công việc cần phải làm, tổ chức và chọn ra những công việc nào cần được chú ý. Nhìn chung, phương pháp này có 5 việc chính cần phải thực hiện:
Lưu trữ mọi công việc.
Làm rõ hành động để hoàn thành công việc.
Phân loại công việc.
Tập trung vào công việc của mình.
Hoàn thành công việc mỗi ngày.

Eat That Frog (ETF)

image.png
ETF cho rằng hoàn thành công việc khó khăn nhất sẽ tạo ra động lực để hoàn thành nhanh chóng những việc khác.
“If it’s your job to eat a frog, it’s best to do it first thing in the morning. And if it’s your job to eat two frogs, it’s best to eat the biggest one first.”
ー Mark Twain
Chúng ta có xu hướng trì hoãn khi cần phải hoàn thành việc khó, và có xu hướng bỏ qua việc đó luôn khi đang ở cuối ngày. Đồng ý rằng hoàn thành việc khó nhất vào đầu mỗi ngày sẽ tạo ra động lực lớn để hoàn thành toàn bộ các việc khác trong ngày, tuy nhiên điểm yếu của nó quá rõ ràng: Nó cần một động lực lớn để sáng bảnh mắt ra đã phải làm việc khó nhằn.

ABOUT

Phương pháp trong Piley áp dụng 2 phương pháp nêu trên, tạo nên một trang to-do list với hệ thống phân loại phù hợp với cá nhân hoặc nhóm cùng sử dụng.
Piley thực chất là một to-do list đơn thuần, với một số “yêu cầu” đặc biệt khi sử dụng nó. Trước hết, bạn cần ghi lại mọi công việc hay ý tưởng mỗi khi nó xuất hiện. Đừng ngại ngần bỏ ra một vài giây để ghi lại công việc mới và tạm thời bỏ nó ra khỏi đầu.
Thứ hai, chọn một thời gian trong ngày để nhìn lại và bổ sung các “công việc sắp tới”. Tránh lên kế hoạch cho ngày “hôm nay” bởi nó không phải là một việc dễ dàng đâu. Mọi công việc cho một ngày nên được xác định từ ngày hôm trước.
Thứ ba, cố gắng phân loại các công việc bằng cách điền các thuộc tính của công việc, cụ thể:

Category

Mặc định, có 7 phân loại dựa vào . Các phân loại này nên bao quát mọi vấn đề trong cuộc sống.

Type

Khi có một danh sách các công việc, chính xác ta cần bắt đầu từ đâu? Theo phương pháp ETF, cần sắp xếp các công việc khó nhất lên đầu ngày, tuy nhiên nó dễ dàng có thể gây nản chí ngay từ đầu.
Để khắc phục điểm yếu của phương pháp ETF, Piley tiếp cận theo hướng: Breakfast - WeightElse.
Mỗi ngày chúng ta sẽ Ăn sáng (việc dễ nhất) lấy sức Nâng tạ (việc khó nhất) sau đó làm gì thì làm (các việc khác).

Start Date & Due Date

Mỗi công việc cần có Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc để phân loại dựa theo các Timeframes được set-up sẵn.

Actions

Mỗi công việc nên có các hành động cụ thể để giúp công việc hoàn thành. Điều này phụ thuộc vào tính chất riêng của công việc, tuy nhiên cần đảm bảo mỗi công việc đều là việc “có thể hoàn thành”.

💪 Đi tới

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.