SCGT_Finance_MVP
Share
Explore

icon picker
Welcome

Đây nà sân chơi giới trẻ template to finance
Một nỗ lực của mình - Minh Đức để giúp cho anh em sân chơi (và cả những người tìm đến được với template này) quản lý tài chính thuận tiện hơn và dễ dàng hơn
Dưới đây là video hướng dẫn cơ bản cái template này cho các bạn dễ dùng
Để bắt đầu dùng template này, các bạn nên bắt đầu bằng việc copy template này về tài khoản Coda của bạn như sau:
Use this template.png
Sau đó, các bạn nên xóa trang welcome này, để trang Dashboard là trang đầu tiên mà các bạn sẽ thấy
Screen Shot 2022-11-28 at 20.36.54.png
Bấm vào delete ở trang Welcome này
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.