Skip to content
Gallery
Knihovna Dvořák
Share
Explore

Tabulky


Čtenář
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
12
There are no rows in this table
Kniha
1
ID
Autor
Název
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
There are no rows in this table
Zapůjčky
2
ID
Datum
Čtenář
kniha
Stav
Příjmení
Název
1
1
8/17/2024
002
006
zapůjčeno
Svobodová
Pod mořskou hladinou
2
2
6/12/2024
006
002
vráceno
Procházková
Tajemství času
3
3
6/20/2024
009
001
upomínka
Krejčí
Stíny minulosti
4
4
6/19/2024
005
008
zapůjčeno
Černý
Kouzlo přírody
5
5
6/25/2024
008
002
zapůjčeno
Horáková
Tajemství času
6
6
7/3/2024
007
004
zapůjčeno
Veselý
Ztracená města
7
7
7/11/2024
008
005
upomínka
Horáková
Hvězdný prach
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.