Skip to content
Diplomprojekts

icon picker
Pētnieciskā daļa

Bakalaura pētījuma daļas apjoms ne mazāk kā 40 lpp.
Pētnieciskās daļas pasūtījuma vienošanās nemainīgā pozīcija ir cena par vienu lapaspusi, jo iespējams pasniedzējs vēlēsies apjomīgāku darbu, kā arī pastāv iespēja, ka nevarēsim izstrādāt kādu darba daļu (eksperimenti laboratorijā, darbības ar kādām specifiskām programmām utt.).

image.png
image.png

image.png
image.png

image.png
image.png

image.png

image.png

image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.