Skip to content

icon picker
Sadarbības noteikumi

Norēķināšanās par darbu
4
1
Darba izstrādi uzsākam pēc avansa saņemšanas (20% no summas). Pēc apmaksas ir jāpainformē par maksājuma veikšanu.
Skaidrojums
2
Darbu nosūtām 12 darba stundu laikā pēc maksas saņemšanas.
Skaidrojums
No results from filter
Labojumi un papildinājumi
4
1
Darba vadītāja norādītās saturiskās nepilnības novēršam bez papildus maksas
Skaidrojums
2
Ja informācija tiek atsūtīta vairāk nekā 14 dienas pēc darba izstrādes vai labojumi ir pretrunā ar iepriekšējiem norādījumiem, tad par korekcijām ir jāmaksā un termiņš to veikšanai atkarīgs no noslodzes. Šajā gadījumā nedrīkst pieprasīt īsus termiņus korekciju veikšanai.
Skaidrojums
3
Pasūtītājs drīkst prasīt veikt tikai tādus labojumus vai papildinājumus, ko darba atrādīšanas laikā personīgi norādījis darba vadītājs. Arī studiju biedru izteikumi vai informācija no metodiskajiem norādījumiem un citiem avotiem nevar kalpot par pamatu labojumu vai papildinājumu pieprasīšanai.
Skaidrojums
4
Informācija par nepieciešamajām korekcijām ir jānosūta rakstiski uz e-pastu. Nepieciešamības gadījumā saruna ar pasniedzēju ir jāieraksta un jāatsūta audioieraksts.
Skaidrojums
5
Netiek veikti tādi labojumi, kas ir pretrunā ar normatīvos vai literatūrā esošo informāciju. Lai pasūtītājam būtu iespējams atspēkot nepamatotās prasības, tiek sniegta informācija, kurā paskaidrots, kādēļ prasītās korekcijas ir nepamatotas.
Skaidrojums
6
Ja pasūtītājs pats pēc savas iniciatīvas saturiski pārveido saņemto studiju darbu, tad jebkādas tālākās darba korekcijas veic pasūtītājs.
Skaidrojums
7
Netiek garantēts, ka darbā nebūs nevienas kļūdas. Kļūdu gadījumā izcenojums nemainās.
Skaidrojums
No results from filter


Komunikācija un konsultācijas
4
1
Pasūtītājam ir pienākums pasniedzējam nosūtīt mūs interesējošos jautājumus un komentārus par korekcijām un darba saturu.
Skaidrojums
2
Vienīgais saziņas veids ir e-pasts. Telefoniski komunikācija nenotiek (ieskaitot SMS). Tiek garantēta atbilde uz e-pasta vēstulēm ne ilgāk kā 2 darba dienu laikā. Gadījumā, ja atbilde netiek saņemta norādītajā termiņā, vēlams uzrakstīt SMS. Ir aizliegts pieprasīt īsāku atbildēšanas laiku.
Skaidrojums
3
Darba cenā nav iekļautas atbildes uz jautājumiem par darba saturu. Pastāv iespēja saņemt maksas konsultācijas e-pastā.
Skaidrojums
4
Aizliegts izteikt destruktīvu kritiku vai komunicēt agresīvi.
Skaidrojums
No results from filter

Noformējums
4
1
Darbu nosūtām PDF formātā. Nepieciešamības gadījumā par papildus maksu varam pārkonvertēt darbu uz kādu citu formātu.
Skaidrojums
2
Netiek garantēts, ka katra darba vizuālais noformējums būs unikāls.
Skaidrojums
3
Pasūtot kādu atsevišķu darba daļu, tās noformējumu izstrādājam atbilstoši mūsu ieskatiem, nevis pielāgojam pasūtītāja noformējumam. Atsevišķās daļas iekļaušanu kopējā darbā veic pasūtītājs.
Skaidrojums
4
Izmaiņas noformējumā veic pasūtītājs.
Skaidrojums
No results from filter

Dažādi
4
1
Netiek garantēts kāds konkrēts vērtējums.
Skaidrojums
2
Noteikumu neievērošana vai prasība veikt atkāpes noteikumos var kalpot kā iemesls sadarbības pārtraukšanai.
Skaidrojums
3
Garantējam pilnīgu konfidencialitāti.
Skaidrojums
4
Pasūtījums ir izpildīts, tad, kad ir novērstas visas darba vadītāja pamatotās¹ saturiskās norādes, kas ir atsūtītas bezmaksas labojumu termiņa laikā².
Skaidrojums
5
Ja kaut kādu apstākļu³ dēļ nav iespējams izpildīt vadītāja pamatotās saturiskās norādes, tad atgriežam maksu par tām lapām, kurās ir jāveic šīs korekcijas vai papildinājumi.
Skaidrojums
No results from filter

¹ Balstītas uz normatīviem vai informācijas avotiem
² Mēnesis pēc darba saņemšanas
³ Jāveic eksperimenti laboratorijā, jāpielieto kādas specifiskas programmas utt.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.