Skip to content
Diplomprojekts

icon picker
Kalendārais grafiks un tāmes

☟ Lūk ir apskatāmi vairāki mūsu izstrādāta kalendārā grafika un tāmju fragmenti.
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

Lokālās tāmes

image.png

Kopsavilkums

image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.