Skip to content
Diplomprojekts

icon picker
Grafiskā daļa

Mēs varam paši piemeklēt diplomdarba izstrādei piemērotu projektu, kā arī varat iesniegt kādu savu projektu.

Arhitektūra (2-3 lapas)

ģenplāns un situācijas plāns
2 fasādes un griezums
2 mezgli

Konstrukcijas (2-3 lapas)

konstrukciju izvietojums
aprēķinātās konstrukcijas un mezgls

Būvdarbu tehnoloģija (2-3 lapas)

būvģenplāns
tehnoloģiskās kartes

image.png
image.png

image.png

image.png

image.png
image.png

image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.