Skip to content
Diplomprojekts

icon picker
Ekonomiskais salīdzinājums

Vismaz 3 galveno konstrukciju variantu ekonomiskais salīdzinājums. Piemēram, 3 kolonnu veidu ekonomiskais salīdzinājums. Katram variantam tiek veiktas būvkonstrukciju aprēķins, kā arī tiek noteiktas būvniecības un materiāla izmaksas.

image.png
image.png

image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.