Skip to content
Diplomprojekts

icon picker
BK aprēķins

Pamata un pamatnes (grunšu), vertikālā konstrukcijas (kolonna vai siena) un horizontālā konstrukcijas (kopne vai sija, vai plātne) un viena mezgla analītiski aprēķini.
☟ Lai varētu gūt priekšstatu par mūsu veikto būvkonstrukciju aprēķinu, lejā ir apskatāmi vairāki darba fragmenti.

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.