Skip to content
Gallery
KNIHOVNA
Share
Explore

KNIHOVNA


ZÁPŮJČKY
0
ID
datum
čtenář
Příjmení
kniha
Kniha 2
stav
1
k98
4/13/2024
004
Novotná
147
Možná jednou
zapůjčeno
2
k54
5/1/2024
008
Horáková
963
Cesty za dobrodružstvím
zapůjčeno
3
k36
3/22/2024
002
Svobodová
789
Stíny minulosti
upomínka
4
k52
5/11/2024
011
Voženílek
852
Kouzlo přírody
zamluveno
5
k69
5/19/2024
006
Procházková
987
Tajemství času
zapůjčeno
6
k56
5/12/2024
003
Dvořák
258
Verity
zamluveno
7
k65
5/11/2024
012
Dostál
159
Za stěnou
zapůjčeno
There are no rows in this table

kniha
0
ID
Kniha
Autor
1
789
Stíny minulosti
Jan Svoboda
2
987
Tajemství času
Petra Novotná
3
654
Příběhy z dalekých krajů
Karel Dvořák
4
456
Ztracená města
Martina Horáková
5
123
Hvězdný prach
Pavel Černý
6
321
Pod mořskou hladinou
Eva Procházková
7
963
Cesty za dobrodružstvím
Tomáš Veselý
8
852
Kouzlo přírody
Hana Krejčí
9
741
Labyrint vzpomínek
Lukáš Růžička
10
369
Sluneční píseň
Alena Veselá
11
258
Verity
Collen Hover
12
147
Možná jednou
Irena Syrová
13
159
Za stěnou
René Josef
There are no rows in this table

čtenář
0
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
011
Mikolas
Voženílek
Praha
12
012
Lukáš
Dostál
Brno
13
013
Johana
Zimová
Praha
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.