Skip to content
Gallery
Knihovna (Churavá)
Share
Explore

icon picker
Tabulky

Čtenář
1
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
011
Vendula
Vyskočilová
Brno
12
There are no rows in this table
Kniha
1
ID
Autor
Název
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
011
Vendula Vyskočilová
Navždy spolu
12
There are no rows in this table

Zápůjčky
2
ID
Datum
Čtenář
Kniha
Stav
Příjmení
Název
Vrácení
1
001
5/29/2024
003
006
zapůjčeno
Dvořák
Pod mořskou hladinou
Vrátit
2
002
5/23/2024
007
009
vráceno
Veselý
Labyrint vzpomínek
Vrátit
3
003
5/1/2024
002
004
upomínka
Svobodová
Ztracená města
Vrátit
4
004
5/30/2024
010
003
zapůjčeno
Růžičková
Příběhy z dalekých krajů
Vrátit
5
005
5/6/2024
008
001
zapůjčeno
Horáková
Stíny minulosti
Vrátit
6
006
6/4/2024
001
011
vráceno
Novák
Navždy spolu
Vrátit
7
007
6/9/2024
010
008
upomínka
Růžičková
Kouzlo přírody
Vrátit
8
Vrátit
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.