Skip to content

icon picker
Zápis studentů

Zápisy
Jméno studenta
Předměty
Semestr
Učebna
1
Jan Novák
Matematika
Zimní
A102
2
Jan Novák
Fyzika
Zimní
B201
3
Anna Nováková
Chemie
Zimní
B107
4
Anna Nováková
Angličtina
Zimní
A204
5
Petr Novák
Biologie
Zimní
B105
6
Petra Nováková
Informatika
Letní
C105
7
David Svoboda
Dějepis
Zimní
A203
8
Lucie Svobodová
Angličtina
Zimní
A204
9
Marek Dvořák
Matematika
Zimní
A102
10
Hana Dvořáková
Angličtina
Zimní
A204
11
Petr Šima
Informatika
Letní
C105
12
Dominika Churavá
Dějepis
Zimní
A203
There are no rows in this table
Předměty
Název kurzu
Semestr
Učebna
1
Matematika
Zimní
A102
2
Fyzika
Zimní
B201
3
Informatika
Letní
C105
4
Biologie
Zimní
B105
5
Chemie
Zimní
B107
6
Dějepis
Zimní
A203
7
Angličtina
Zimní
A204
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.