Skip to content
Gallery
Knihovna Svačinová
Share
Explore

Tabulky

Čtenář
1
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
011
Daniela
Tomaščáková
Olomouc
There are no rows in this table
Kniha
1
ID
Autor
Název
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
011
Karel Čapek
Bílá nemoc
There are no rows in this table
Zápůjčky
2
ID
Datum
Čtenář
Kniha
Stav
1
001
5/29/2024
003
006
zapůjčeno
2
002
6/3/2024
004
004
zapůjčeno
3
003
3/14/2024
009
005
vráceno
4
004
8/15/2024
006
002
pomínka
5
005
7/5/2024
003
009
zapůjčeno
6
006
6/19/2024
001
008
pomínka
7
007
6/3/2024
005
001
vráceno
8
008
5/31/2024
002
007
zapůjčeno
9
009
7/31/2024
007
005
vráceno
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.