Skip to content
Gallery
Knihovna (Krásová)
Share
Explore

Tabulky

Čtenář
0
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
011
Tereza
Přikrylová
Brno
There are no rows in this table

Kniha
1
ID
Autor
Název
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
011
Jo Nesbø
Sněhulák
There are no rows in this table
Zápůjčky
1
ID
Datum
Čtenář
Kniha
Stav
Příjmení
Název
1
001
5/29/2024
003
006
zapůjčeno
Dvořák
Pod mořskou hladinou
2
002
5/10/2024
011
005
vráceno
Přikrylová
Hvězdný prach
3
003
4/4/2024
004
001
zapůjčeno
Novotná
Stíny minulosti
4
004
12/15/2023
009
007
upomínka
Krejčí
Cesty za dobrodružstvím
5
005
3/21/2024
002
010
vráceno
Svobodová
Sluneční píseň
6
006
4/28/2024
010
002
zapůjčeno
Růžičková
Tajemství času
7
007
5/17/2024
005
011
zapůjčeno
Černý
Sněhulák
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.