Laika patēriņš

Laika patēriņš
0
Name
Minūtes
Column 3
Notes
1
Nokļūšana
30
Open
2
Atgriešanās
30
Open
3
Transporta izmaksas
30
Izmaksas puse no studas likmes
Open
4
Viena skola
20
10 skolas izskrēju 120 minūtēs, bet dažas nontām bija slēgtas un dažas aizņemtās, tā ka ar līmešanu mans skrējiens būtu aizņēmis kādas papildu 30 minūtes. Tātad man sanāk 15 minūtes uz stadionu. Pieņemot, ka var izmantot sabiedrisko laika pātēriņš uz viennu skolu varētu būt 20 minūtes.
Open
5
Open
There are no rows in this table
3 stundas 9 skolas -
1 stundas - nokļūsša
0.5 transporta izmaksas

10 Skolas - ar nokļūšanu, atgriešanos, transportā izmaksām - 30 eiro

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.