Skip to content
Andreja Pumpura pamatskola
Share
Explore

icon picker
Kopsavilkums

Kopējais izlaisto stundu skaits:
3
Kopējais nospēlēto stundu skaits:
3
Andreja Pumpura Export
1
Not synced yet
M Nesis
Datums
Ilgums Stundas
Diena
Piez Mes
Atcelts vai Nospēlēts
May 2024
1
May 16
0
3
Ceturtdiena
Atcelts ❌

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.