Rovné příležitosti - zapojeníTable
0
Jméno
Pedagogická intervence
počet hodin PI týdně
Vzdělávací akce pro žáky - téma + třída/ročník + časová náročnost aktivity
1
Eva Wilczeková
angličtina
1
2
Václav Homolka
angličtina
něco dalšího
3
3
Iva Máchová
čeština
1
Tvořivá dílna - knižní vazba, případně tvůrčí psaní, 2. stupeň, 2 - 4 hodiny, Divadelní představení - 8.A - 6 hodin
4
Zuzana Chládková
čeština
1
1/ Tvořivá dílna-,,Knižní vazba” (2. st.), cca 2 h. 2/ Divadlo Most- 2. st., 6 h
5
Judita Kocourková
čeština
3
6
Lenka Granátová
čeština
angličtina
němčina
matematika
3
7
čeština
matematika
2
aktuální učivo daných předmětů 3.A, dvě vyučovací hodiny týdně
8
Helena Döringová
čeština
matematika
2
7-8tr
9
Ivana Jiránková
čeština
matematika
1
Planetárium v Teplicích: Země a Sluneční soustava, 4. A, 6 hodin; Měděnec : Vl rudné doly, 4.A, 4-5 hodin; Boží Dar: Vl B. rašeliniště, Ježíškova cesta, 4.A, 5-6 hodin; hledáme dále školu v přírodě nebo pobyt pro 3. a 4. třídy
10
Jana Lelková
čeština
matematika
2
Planetárium a botanická zahrada Teplice,5.A,4-6 hodin odhadem,exkurze Perštejn-papírna,5.A,asi 4 hodiny…… popř.doplním
11
Preislerová A.
čeština
matematika
1
Beseda se starostou, exkurze Techmánie Plzeň, exkurze Pila Baláž
12
Jana Vlastníková
čeština
matematika
2
|Měděnec - rudné doly, 6 hodin, |Jáchymov - rašeliniště, Ježíškova cesta, 6 hod.,Teplice - planetárium,6 hod. Krušnohorská železnice - v jednání, zážitkový a adaptační pobyt, dle výběru - 40 hodin
13
Anna Fuksová
čeština
matematika
2
14
Michaela Zmeškalová
čeština
matematika
2
Jáchymov - Ježíškova cesta, rašeliniště- 6h, Teplice planetarium - 6h, Měděnec rudné doly -6h , Krušnohorská železnice 8h - v jednání, adaptační pobyt 40h dle výběru.
15
Diana Homolková
čeština
přijímačky - čeština
něco dalšího
4
16
Monika Bártová
chemie
1
exkurze Techmania
17
Simona Kuncová
chemie
2
Procvičování, opakování látky, 9.rocnik, 40 minut
18
Jitka Řebíčková
matematika
1
příprava na přijímačky, 9. A, B
19
David Vránek
matematika
1
matematika - žáci druhého stupně - 1 případně 2 hod. týdně
20
Jitka Řebíčková - oprava
matematika
1
Věda na kouli - Ze, Př, Fy - dle výběru/9. - asi 4-5 hodin, Divadlo Most - Čj - dle výběru/9.ročník - 6hodin
21
Václav Matějček
matematika
něco dalšího
4
Matematika 7. Ročník - učivo, které prohlubuje znalosti. Matematika 8. Ročník - učivo, které prohlubuje znalosti. Matematika pro slabší Paky z 7 třídy včetně Saši. Informatika programování v Pythonu, na střídačku a florbalem. Dle časových možnosti. Buď by se programování střídalo ob týden s florbalem každý pátek. Nebo by se programování dalo od 13.45 a poté florbal.
22
Jana HOrtová
Nár. Muzeum Geologie - 9. ročník - 4 h Botanická zahrada Teplice - 6 ročník - 4 h Evoluce živočichů - 7. ročník - 4h
23
Lenka Končeková
24
Stanislav Šlenc
Kroužek sebeobrany 1x týdně, ale to sem asi nepatří :-) A pak možná po přijetí 9. tříd na školu škola v přírodě - Jáchymov, to se musí všechno domluvit
25
Dana Šimoníčková
26
Jitka Dvořáková
27
Iveta Vejvodová
28
Dagmar Radová
Teplice - Planetárium + Botanická zahrada, Papírna - Perštejn
29
Ilona Pekariková
3.b. -Beseda se starostou města
30
Ilona Pekariková
3.b.-beseda se starostou města, exkurze Pila Baláž - 4.h., Technámie Plzeň- celý den
31
Lenka Svobodová
32
Mária Zadorová
33
Miroslava Hanzová
Planetárium a botan. zahrada Teplice - 5.r. (po dohode s TU) - celodenní
34
Radka Maříková
35
Klára Čtvrtníčková
36
Zdena Moziková
37
38
Veselá Naděžda
There are no rows in this table


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.