Skip to content

Hashning vs kryptering.
Hashning = skapar representerat “fingeravtryck” identifierande värde från input-data med hjälp av algoritm och instruktioner.
Kryptering =Ska gå att få tillbaks det krypterade värdet med hjälp av algoritm och instruktioner.
bild.png
bild.png
bild.png


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.