Skip to content
STI Handbok Databaskommunikation
Share
Explore

Välkommen till handboken för STI Databaskommunikation


Det bästa är att använda lektionerna, Loopen och handboken som hjälpmedel för att lyckas i denna STI-kurs.
De lärarledda lektionerna ger även möjlighet till frågor samt att föreslå ytterligare förtydliganden och insikter som kan läggas in i handboken för att påskynda förståelse.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.