(EXTRA)

icon picker
UX


Value Proposition

BMI•Value-proposition-canvas(2).pdf
13.3 kB
bild.png
Vilka huvud-uppgifter har användaren ?
Vilka potentiella positiva saker kan de uppnå genom dessa uppgifter? ( Äta god mat, ha en fin utsikt)
Tänk på att lyfta både Pains & Gains som även är kopplade till produkten / tjänsten i sig med.
Inte bara just själva hemsidan (även om det också såklart är en relevant del! )
Gains och Gain Creators ska vara matchade i största möjliga mån. (även om verkligheten ibland skiljer sig)
Pain och pain relievers ska vara matchade i största möjliga mån. (även om verkligheten ibland skiljer sig)

Extra guide:

Exempel:
image.png
image.jpeg

User JourneyBeskriv de olika olika stegen som användaren tar i anslutning till och på vår sida.
kommer de ifrån en kampanj-annons på Linkedin innan? Eller från en Google-sökning? m.m.
Vilka steg har vi en “hypotes” om att de tar och hur säkerställer vi att de faktiskt tar dessa steg (skriftliga analystexten)
Tänk på att:
Under Customer needs försöka koppla till vissa Pains & Gains för just det “steget” de är på.
2. Under opportunities & ideas även komma med förlag på åtgärder som förbättrar och “tar vara på” kundens närvaro.
customer-journey-map-template-for-ideation.pdf
310.6 kB
bild.pngVarianter av customer journey / user journey:


Det finns olika sätt att definera kundens/kundernas olika steg i sin kontakt med din tjänst eller produkt.
Ni kommer sannolikt inte att täcka alla segment / kundsituationer ller fulla sanningar i en och samma User Journey Modell utan bygga en första hypotes som ni sedan med användartester, AB_tester, inspelningar, heatmaps och data-analys försöker utröna (tillsammans med en UX-kollega, designer eller produktutvecklare)

bild.png
bild.png
bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.