Huvudmoment

icon picker
Inlämningen

Lämna in din Wordpress länkadress, användarnamn & lösenord.
Samt en PDF med dina enkla, översiktliga instruktioner kring din WP-sida.

1. Skriftlig inlämning:
30 September
I Din PDF:
Beskriv med ca 50-100 ord varje punkt/rad nedan
1) Redogör kort för tekniken i det man gjort och 2) hur man återskapar det


Wordpress-sida som innehåller:
+ Minst 2 sidor
+ Rubrik, brödtext, bild, lista, knapp, hero-banner
+ 1 “inlägg” (blogginlägg, artikel, recept, produkt)
+ Formulär med kontaktinfo (Plugin)
+ Lagt in Yoast SEO (Plugin)
+ Externt Tema (Alltså inte det man har som standard)
+ Egen kod med de HTML-element vi täckt
+ Titel, paragraf, lista, knapp i HTLM. Med ID & klass

Få med detta i HTML:

Nivå

Titel, paragraf, lista, knapp i HTML. Med ID & klass

VG-Nivå:

1. CSS

Påverka minst ett element med hjälp av både #ID & .klass

Ha minst en CSS-inställning 1 inom vardera:
färg, storlek,, margin / padding, text (font)
:state ( :hover & :active)
visibility:hidden eller display:none

2. Tracking & spårning

+ Skicka och ta emot data (tracking med Google Analytics).
+ GDPR & Cookies-consent (Plugin)
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.