Tracking

icon picker
Google Tag Manager


bild.png

Tag manager kopplar ihop tracking & händelser i en och samma script-tag från te Google Analytics, Facebook, Linkedin m.fl. Så du bara behöver lägga in ett enda script på Wordpress.
Screenshot 2021-10-01 at 00-49-56 Google Taggstyrning.png

Koppla Tag Manager till Wordpress


Screenshot 2021-10-01 at 08-08-52 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-09-03 Google Taggstyrning.png

Lägg till dessa koder i “Footer and Header”-tilläggspluginen i Wordpress.
Inställningar > “Header and footer”. Om tillägget inte är inlagt får du installera denna plugin.
Screenshot 2021-10-01 at 08-04-20 Header and Footer ‹ francisco — WordPress.png


Skapa Script-Tag för sidvisningar

Screenshot 2021-10-01 at 07-44-52 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 07-45-01 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 07-46-05 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 07-46-24 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 07-47-06 Google Taggstyrning.png

Klistra in din Google Analytics script-tag här (samma steg som här
Google-Analytics_su8qV
)
Screenshot 2021-10-01 at 07-58-39 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 07-54-27 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 07-54-40 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 07-54-53 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 07-55-06 Google Taggstyrning.png

Screenshot 2021-10-01 at 07-57-13 Google Taggstyrning.png
Du har nu både din script-tag samt “utlösaren” / triggern för detta script.
Alltså den händelse som kommer tvinga scrtipt-tagen att köras.

Screenshot 2021-10-01 at 07-57-30 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 07-57-44 Google Taggstyrning.png


Skapa script-Tag för klick på alla element


Screenshot 2021-10-01 at 08-19-08 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-19-17 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-19-32 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-19-48 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-20-17 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-21-23 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-21-33 Google Taggstyrning.png
Tryck på “+”-knappen uppe till höger
Screenshot 2021-10-01 at 08-21-44 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-22-01 Google Taggstyrning.png

Välj “Alla element” om det är en knapp eller “bara länkar” om det är en länk du vill mäta händelse ifrån
Screenshot 2021-10-01 at 08-22-09 Google Taggstyrning.png

Välj “Alla klick” för att mäta klick från alla element.
Eller välj “Vissa klick” om du tex bara vill få in händelser från element som har ett visst ID eller en viss text.
Screenshot 2021-10-01 at 08-22-17 Google Taggstyrning.png
För specifika länkar med ett visst ID:
bild.png

bild.png
bild.png
bild.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-22-39 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-23-03 Google Taggstyrning.png

Publicera / Spara Tags

För att ändringarna ska bli aktiva och trackas mot Google analytics behöver du publicera / skicka dina tags-ändringar så att de går live.

Screenshot 2021-10-01 at 08-23-07 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-23-38 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-23-47 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-24-01 Google Taggstyrning.png
Screenshot 2021-10-01 at 08-24-17 Google Taggstyrning.png


Nu kan du testa din aktivitet på sidan genom att klicka runt och eventuellt behöva öppna ett nytt fönster för att vara säker på att Google Analytics ser dig som en aktiv användare på sida.
Detta ska nu synas i din Google Analytics dashboard.

Förhandsgranska Tags


Screenshot 2021-10-01 at 08-24-26 Google Taggstyrning.png

Skriv in din domän-URL här:
Screenshot 2021-10-01 at 08-25-13 Google Tag Assistant.png
Screenshot 2021-10-01 at 09-23-42 Tag Assistant [Connected].png
Du är nu synkad i “testläget” mellan Tag manager och din sida och kan trycka runt på sidan för att se hur Tag Manager listar din aktivitet, så som den skulle tracka när en användare är inne på din site.
Screenshot 2021-10-01 at 09-23-32 francisco – Just another WordPress site.png

Du ser i vilken ordning som händelserna tagit plats (1-10) och kan trycka på en händlese för att se vilka “Tags” som triggats och vilken information som Tag Manager fått från händelsen.

Screenshot 2021-10-01 at 09-23-42 Tag Assistant [Connected].png
Screenshot 2021-10-01 at 09-25-21 Tag Assistant [Connected].png
Om du trycker på en “Tag” , som tex “klicktracker” nedan så ser du huvudinformationen som har skickats till Google Analytics (eller vilken platform man nu kopplat till). Du ser att Google Tag Manager har skickat med namnet på händelsen (som vi angav tidigare) samt ditt egna custom-värde (som vi nu skrivit in manuellt men som skulle kunna varit ett dynamiskt pris-värde till exempel)

Screenshot 2021-10-01 at 09-25-31 Tag Assistant [Connected].png

Mät “länk-tryck” istället för knapptryck


Gör samma steg som i “Skapa script-Tag för klick på alla element” men välj “bara länkar” istället för “klick”:
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.