(EXTRA)

icon picker
(((( EXTRA))Dashboard-delar ))

Följande delar ska komma med i form av enskilda printscreen-bilder eller i en samlad PDF.
Namnge de enskilda bildfilerna tydligt, ex: “Tag Manager utlösarvy” , om du skickar bilderna separat

Google Tag Manager
Tag-vyn
bild.png

Utlösar- / triggervyn
bild.png


Google Analytics
Händelsevyn.
Så att dina egna händelser från Tag Manager syns.
bild.png
Script-vyn
bild.png

Hotjar

Inspelningar / Recordings
Visa upp listan de på inspelningar du fått in
bild.png
Heatmapvyn
Minst en heatmap
bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.