Tracking

Cookies


Cookies

image.jpeg

image.jpeg
image.jpeg
Cookie: first party & third party
3rd party delar din cookie med andra hemsidor. Följer med dig

“Cookie Death” = 2022 införs nya regler som begränsar rätten att få dela cookies till 3rd party websites. Försvårar tracking av användare mellan olika hemsidor (3rd party)

image.jpeg

image.jpeg

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.