Skip to content
Dũng Nguyễn Anh
Share
Explore

GIỚI THIỆU


Nguyễn Anh Dũng.jpeg

Dũng Nguyễn - Chuyên viên tư vấn chuyển đổi số tại Base.vn, với hơn 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giải pháp SaaS cho doanh nghiệp.

Dũng đã đồng hành và hỗ trợ chuyển đổi số cho các đơn vị, giúp họ tối ưu vận hành, giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phígia tăng năng suất.

CÔNG NGHỆ & CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI 1:1


Be ready to live this life, to be here and now! “
© 2021 All rights reserved
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.