Những module kiến thức SEO cơ bản

Những gì bạn sẽ học
Các nguyên tắc cơ bản về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là gì và nó hoạt động như thế nào
Tại sao SEO lại quan trọng
Cách thực hiện nghiên cứu từ khóa
Cách tối ưu hóa các trang web cho các công cụ tìm kiếm
Các chiến lược xây dựng liên kết thân thiện với người mới bắt đầu để có được các liên kết ngược đến trang web của bạn
Các phương pháp hay nhất về kỹ thuật SEO cho người mới bắt đầu
Phân tích khóa học
Giới thiệu
Kiến thức cơ bản về SEO: SEO là gì và tại sao nó lại quan trọng? 8:20
Học phần 1: Nghiên cứu từ khóa
Từ khóa là gì và cách chọn từ khóa? 7:59
Cách phân tích ý định của người tìm kiếm 4:32
Cách tìm từ khóa cho trang web của bạn 11:28
Hiểu khó khăn về xếp hạng 9:54
Mô-đun 2: SEO trên trang
SEO trên trang là gì 5:00
Cách tối ưu hóa trang cho từ khóa 14:35
Mô-đun 3: Xây dựng liên kết
Xây dựng liên kết là gì và tại sao nó lại quan trọng? 5:10
3 Chiến lược xây dựng liên kết để có được liên kết ngược 4:00
Điều gì làm cho một backlink "Tốt"? 8:10
Chiến thuật xây dựng liên kết cho người mới bắt đầu 14:41
Cách thực hiện Blogger Outreach cho Backlinks 12:51
Mô-đun 4: Khái niệm cơ bản về SEO kỹ thuật
SEO kỹ thuật là gì và tại sao nó lại quan trọng? 7:43
Các phương pháp hay nhất về kỹ thuật SEO cho người mới bắt đầu 6:03
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.