Skip to content
Gallery
Knihovna (Tomaščáková)
Share
Explore

icon picker
Tabulky


Čtenář
0
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
There are no rows in this table
Kniha
0
ID
Autor
Název
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
There are no rows in this table
Zápůjčky
0
ID
Datum
Čtenář
Kniha
Stav
Příjmení
Název
1
001
5/1/2024
001
010
Zapůjčeno
Novák
Sluneční píseň
2
002
4/11/2024
002
009
Vráceno
Svobodová
Labyrint vzpomínek
3
003
5/3/2024
003
008
Vráceno
Dvořák
Kouzlo přírody
4
004
5/19/2024
004
007
Zapůjčeno
Novotná
Cesty za dobrodružstvím
5
005
5/23/2024
005
006
Zapůjčeno
Černý
Pod mořskou hladinou
6
006
5/29/2024
006
005
Zapůjčeno
Procházková
Hvězdný prach
7
007
5/29/2024
007
004
Zapůjčeno
Veselý
Ztracená města
8
008
5/29/2024
008
003
Zapůjčeno
Horáková
Příběhy z dalekých krajů
9
009
5/29/2024
009
002
Zapůjčeno
Krejčí
Tajemství času
10
010
5/29/2024
010
001
Zapůjčeno
Růžičková
Stíny minulosti
11
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.