Skip to content
Gallery
Knihovna - Beranová
Share
Explore

Tabulky

Čtenář
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
There are no rows in this table
Kniha
1
ID
Autor
Název
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
There are no rows in this table

Zapůjčky
1
ID
Datum
Čtenář
Kniha
Stav
Příjmení
Název
Vrácení
1
001
5/29/2024
003
006
vráceno
Dvořák
Pod mořskou hladinou
vrátit
2
002
6/7/2024
008
005
vráceno
Horáková
Hvězdný prach
vrátit
3
003
6/1/2024
004
008
vráceno
Novotná
Kouzlo přírody
vrátit
4
004
5/23/2024
010
002
zapůjčeno
Růžičková
Tajemství času
vrátit
5
005
5/17/2024
001
010
zapůjčeno
Novák
Sluneční píseň
vrátit
6
006
6/13/2024
006
009
vráceno
Procházková
Labyrint vzpomínek
vrátit
7
007
5/22/2024
009
007
upomínka
Krejčí
Cesty za dobrodružstvím
vrátit
8
vrátit
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.