icon picker
Registrera transaktion

Använd kontoutdrag och årsbesked som du hittar under “Underlag” och fyll i inkomster och utgifter.
(Före enkelhetens skull bokför du löpande pension netto, d.v.s. efter skatt)
Fyll i löpande transaktioner
1
Datum
*
Ange datum för transaktionen
Ange vilken typ av inkomst eller utgift
*
Ange belopp
*
Från konto
Till konto
(Anges bara om överföringen gått till ett annat bankkonto - annars lämnar du tomt)
Submit

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.