Övning Löpande bokföring
Share
Explore

icon picker
Registrera transaktioner*

Kom ihåg
Använd underlagen för att bokföra löpande transaktioner. Kom ihåg att du bara behöver bokföra transaktioner på godmanskontot. * Du ska bara registrera transaktioner som skett januari - mars. Du kan öppna i en egen flik så blir det enklare att byta mellan vyerna. Högerklicka på länken och välj “Open in new tab”. Längre ner på sidan ser du hur dina transaktioner registreras och att saldot på bankkonton förändras.
När du är klar går du tillbaka till övningssidan.
(För enkelhetens skull kommer du i denna övning att bokföra löpande pension netto, d.v.s. efter skatt). Du kan se den löpande bokföringen nedan. När du registrerar transaktioner ändras beloppen i denna.
Fyll i löpande transaktioner
2
Datum
*
Ange datum för transaktionen
Ange vilken typ av inkomst eller utgift
*
Ange belopp
*
Från konto
(Ange endast vid betalningar eller överföringar från godmanskontot inte när det satts in inkomster, såsom pension.)
Till konto
(Anges bara om du gjort en överföring till något annat konto än godmanskontot.)
Responses won't be saved because this doc is in play modeSubmit
Löpande bokföringen
2
Datum
Kategori
Transaktionsbelopp
Från konto
Till konto
There are no rows in this table
0
Sum
Lägg till rad
Radera rad
Saldo på godmanskonto
1
Startsaldo 1 januari
Löpande saldo
1
14,100
14,100
There are no rows in this table

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.